Zdrowie

Prof. Wojciech Maksymowicz

Prezydium Zarządu Krajowego, Poseł na Sejm RP

Zdrowie Polaków w 10 krokach

Dekady zaniedbań w systemie opieki zdrowotnej dały swój wyraz w okresie pandemii. Okres ponad rocznej pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego uwydatnił wiele problemów z jakimi boryka się polska służba zdrowia. Nasi eksperci opracowali program odbudowy oparty o 10 kluczowych filarów. Zapraszamy do lektury.

#DekalogDlaZdrowia

 1. Odbudowa systemu opieki zdrowotnej, priorytetowo wspierana finansowo i organizacyjnie. Proces ten poprzedzi rzetelne oszacowanie „po-pandemicznych” strat i potrzeb w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 2. Stworzenie trwałego systemu prognozy, profilaktyki i walki z kolejnymi zagrożeniami epidemicznymi.
 3. Stworzenie jasnej drogi prowadzenia pacjentów przez kolejne etapy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 4. Wzmocnienie i dostosowanie szpitali powiatowych przez program rządowy do pełnienia roli centrów szybkiej diagnostyki oraz ośrodków opieki długoterminowej i usprawniającej, rozwijanej jak najbliżej mieszkańców.
 5. Promowanie właściwych postaw prozdrowotnych i zapobiegania chorobom.
 6. Dostosowanie dobrej idei lekarza rodzinnego jako przedsiębiorcy spełniającego kluczową rolę w całym systemie opieki zdrowotnej do potrzeb społecznych.
 7. Zbudowanie systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych bazujących na polskim kapitale.
 8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości tak w zakresie świadczeń zdrowotnych jak i produkcji sprzętu medycznego.
 9. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia odpowiedniej liczby lekarzy, pielęgniarek i innych medycznych i nie-medycznych pracowników systemu opieki zdrowotnej.
 10. Zbudowanie platformy dialogu społecznego wszystkich partnerów, którzy gotowi są podpisać deklarację, że dobro Pacjenta uznają za najwyższe prawo.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpień naszych ekspertów w obszarze zdrowia

Nasi eksperci: Prof. Wojciech Maksymowicz, dr Andrzej Sośnierz oraz Prof. Andrzej Stanisławek podczas konwencji krajowej #PorozumienieDlaPolski dyskutowali na temat reorganizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Omówione zostały filary odbudowy systemu opieki zdrowotnej, tzw. #DekalogDlaZdrowia z dużym naciskiem na temat decentralizacji, a także opieki w zakresie leczenia i rehabilitacji onkologicznej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video z konwencji.

Dalsze prace nad Porozumieniem dla Zdrowia 

Przedstawiony i omówiony 17 kwietnia 2021r. podczas konwencji krajowej #PorozumienieDlaPolski zbiór diagnoz który nazwaliśmy #DekalogDlaZdrowia to początek drogi do zbudowania docelowego programu reformy służby zdrowia. #PorozumienieDlaZdrowia jako wynik naszych prac to szereg dalszych działań. Zapraszamy do włączenia się w prace nad dobrym programem reformy systemu opieki zdrowia Polaków.


Co dalej?

Jak działania planujemy w ramach dalszej pracy nad Porozumienie dla Zdrowia?

 • Zebranie Waszych pomysłów, sugestii, diagnoz - zbudowanie zespołu specjalistów gotowych pracować na rzecz dobrego programu reformy służby zdrowia - w duchu porozumienia, dialogu. Już teraz zapraszamy do kontaktu. 
 • Konferencja - całodobowy panel tematyczny na temat zdrowia w jednym w wojewódzkich miast Polski. Podczas panelu tematycznego przedstawimy uszczegółowiony plan działań
 • Proces legislacyjny - przygotowanie aktów prawnych pozwalających na  późniejszą implementację przygotowanych rozwiązań.
 • Implementacja - wdrożenie rozwiązań, zarządzanie, weryfikacja. 

Dołącz do nas

i razem zmieniajmy Polskę

Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie zbudować dobry plan dla Polski. Zapisujcie się do naszej bazy, będziemy informować Was o dalszych krokach.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

UZaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę witrynę. Zaktualizuj przeglądarkę